Okulumuzda İngilizce dil eğitiminin temelinde ‘descriptive grammar’ ve ‘inductive teaching method’ kullanılmaktadır. Yazılı kurallarını da içinde barındırarak dilin kendi kültürü içerisinde ve gerçek hayatta kullanımına yönelik olarak yaptığımız çalışmalar ile öğrencilerin İngilizceyi içselleştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere dil bilgisi yapıları kalıplar halinde verilmemekte, öğrencilerin kendi yapacakları çıkarımlar ile dil bilgisi kurallarına hakim olmaları sağlanmakta ve konuşma becerilerinin üst düzeye ulaşması hedeflenmektedir. Postmodern ve post yapısal kuramlardan temelini aldığımız İngilizce öğretiminde öğretmen sınıf içerisinde konuşma süresini minimumda tutarak dört temel beceriyi de (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) sınıf içerisinde ve dışında sadece İngilizce konuşarak öğretmektedir.

   Öğrencilerin sınıf içerisinde aktif rol oynadığı; öğrenme sürecinde araştırmaya ve kendi kazanımlarını çıkartmaya yönelik yaptığımız uygulamalar ve öğrenme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sınıf içi ve dışı projeler ile süreç desteklenmektedir. Bu uygulama ve projeler içerisinde kültürel tanıtımlar, pekiştirici oyunlar, etwinning projeleri, drama, debate, MUN ve İngilizce okul gazetesi gibi pek çok aktivite yer almaktadır.

   Uluslarası sınavlarda (TOEFL, IELTS vb) başarı gösterebilmeleri için bu sınavlarda sorulan soruların benzerleri konular içerisinde sürekli olarak öğrencilere uygulanmaktadır. Buna yönelik olarak kelime bilgisinde ‘affix’ bilgisi, okumada ‘skimming’ ve ‘scanning’ teknikleri ile yazmada ‘punctuation,’ ‘formatting,’ ‘coherence’ ve ‘cohesion’ gibi önemli noktaların hangi yollarla kullanılmaları gerektiği gösterilmektedir. Sınav başarısı için sınava yönelik uygulamalardan çok dilin öğrenilmesinin gerekliliğinin daha ön planda olduğu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

ÖZEL İLGİ FEN LİSESİ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ