Rehberlik, bireyin kendini anlaması, kendisine ait bir farkındalık oluşturması problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirmeleri, çevresine  sağlıklı bir şekilde  uyum sağlaması için bireye yapılan profesyonel  bir yardım hizmetidir. Buradan  hareketle öğrencilerimize kendilerini tanımaları, farkındalık kazanmaları, problem çözebilmeleri, karar verme becerilerini geliştirme , oryantasyon vb. konularda  destek vermekteyiz.

Okulumuzda Yapılan Başlıca  Rehberlik Hizmetleri

1)Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Eğitsel Rehberlik , öğrencilerin eğitim ortamından maksimum şekilde  yarar sağlamasına , öğrenmenin en üst düzeyde olmasına hizmet etmektir.

Bu doğrultuda  öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalar :

 • Sınav Kaygısını Önlemeye Yönelik Seminer Programları
 • Oryantasyon Hizmetleri
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Eğitsel Karar Verme ve Seçimler Yapabilme
 • Zaman Yönetimi
 • Sınava Hazırlık Programları

2)Kişisel –Sosyal Rehberlik Hizmetleri

Kişisel-Sosyal Rehberlik , bireyin kendini tanıması ve anlaması, benlik algısını geliştirmesi,çevreye uyum sağlaması, sosyal ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamak vb. amaçlarla yapılan yardım hizmetidir.

Bu doğrultuda öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalar:

 • Kendini tanıma ve kabul etme
 • Aile içi ilişkilerde çatışma çözümü
 • Özgüven ve özsaygı geliştirme
 • Karşı cinsle ilişkiler
 • Kaygı ve stres durumları ile baş edebilme
 • Davranış problemleri

3)Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik, bireyin kendilerini ve meslekleri tanımaları, kendi özelliklerine göre meslek seçimi yapabilmeleri, yönlenecekleri mesleğe hazırlanmaları amacıyla yapılan yardım hizmetidir.

Bu doğrultuda öğrencilerimize yönelik yapılan çalışmalar:

 • Kariyer Günleri Etkinlikleri
 • Meslek Tanıtımı Seminerleri
 • Mesleki Danışmalar
 • Mesleki Karar Verme Becerileri Geliştirme
 • Öğrencilerin Mesleki Karar Verme , Mesleki Olgunluk Düzeylerini ölçme amaçlı testler